Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 01/2020 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА 01/2019 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА 01/2018 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА 01/2017 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА 01/2016 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА 01/2015

 

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 02/2014: Услуге превођења

 

ЈАВНА НАБАВКА 01/2014: Услуга одржавања Портала јавних набавки

 

ЈАВНА НАБАВКА 03/2014: Набавка услуга посредовања при куповини авио карата

и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013