уторак, 28.05.2024.

Приручник

ПРИРУЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2024. ГОДИНА

Канцеларија за јавне набавке је припремила Приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23, у даљем тексту: ЗЈН) и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

ПРИРУЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020. ГОДИНА

Канцеларија за јавне набавке је припремила Приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН) и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

 

ПРИРУЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017. ГОДИНА

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ажурирала Приручник за службеника за јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), како би се кандидатима олакшала припрема за полагање испита.