четвртак, 25.07.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Од 1. јануара 2024. године обавеза објављивања података о уговорима и изменама уговора на Порталу јавних набавки

Од 1. јануара 2024. године обавеза објављивања података о уговорима и изменама уговора на Порталу јавних набавки

25.12.2023.

Чланом 152а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза за наручиоце да на Порталу јавних набавки објављују податке о уговорима и изменама уговора.

Канцеларија за јавне набавке је донела Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 115/23, у даљем тексту: Правилник), који је у примени од 1. јануара 2024. године.

С тим у вези, почев од 1. јануара 2024. године, наручиоци ће бити у обавези да на Порталу јавних набавки објављују податке о:
1) уговорима о јавној набавци закљученим применом одредаба Закона и њиховим изменама;
2) оквирним споразумима закљученим применом одредаба Закона и њиховим изменама;
3) уговорима о јавној набавци/наруџбеницама закљученим односно издатим на основу оквирног споразума;
4) уговорима о набавци/наруџбеницама закљученим односно издатим без примене одредаба Закона, у складу са чланом 27. Закона и њиховим изменама;
5) оквирним споразумима закљученим без примене одредаба Закона, у складу са чланом 27. Закона и њиховим изменама;
6) уговорима/наруџбеницама закљученим односно издатим на основу оквирног споразума, у складу са чланом 27. Закона.

Детаљна упутства о начину објављивања података биће објављена у оквиру нове верзије Портала јавних набавки која ће бити у примени од 1. јануара 2024. године.
Правилник преузмите овде.