петак, 01.03.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Одржане обуке на тему: „Јавне набавке за судове и тужилаштва као наручиоце у поступку“

Одржане обуке на тему: „Јавне набавке за судове и тужилаштва као наручиоце у поступку“

04.07.2023.

Представници Канцеларије за јавне набавке су у мају и јуну 2023. године, у оквиру Пројекта „Јавне набавке и добра управа за унапређење конкурентности“ и организације Националне алијансе за локални економски развој, одржали обуке у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, с циљем да се унапреди знање и разумевање јавних набавки запослених у администрацији судова и тужилаштава, који су ангажовани на пословима јавних набавки.

Обукама су биле обухваћене следеће теме:
– Поступци јавних набавки (Отворени поступак, Рестриктивни поступак, Преговарачки поступак без објављивања јавног позива);
– Набавке на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама;
– Рад на Порталу јавних набавки;
– Критеријум за квалитативни избор привредног субјекта;
– Измене и раскид уговора о јавним набавкама;
– Зелене јавне набавке.

Полазници су стекли теоријска и практична знања на поменуте теме, која могу користити у даљем раду приликом примене прописа из области јавних набавки.