петак, 21.06.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Доступна Платформа за учење јавних набавки за наручиоце и понуђаче

Доступна Платформа за учење јавних набавки за наручиоце и понуђаче

06.03.2023.

У организацији НАЛЕД-а, а уз подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида) израђена је Платформа за учење о јавним набавкама, која је, без накнаде, доступна свим заинтересованим лицима на адреси: https://www.lppp.rs/, као и путем банера који је објављен на интернет страници Канцеларије за јавне набавке.

Платформа је намењена како лицима која су почетници у јавним набавкама и желе да стекну знања из ове области, тако и лицима која та знања поседују, али желе да их провере и унапреде.

Путем платформе корисници могу детаљно да се упознају са поступком јавне набавке, почев од фазе истраживања и планирања јавне набавке, преко спровођења поступка јавне набавке, до закључења уговора о јавној набавци.

Садржај на платформи је конципиран тако да корисницима на јасан и практичан начин представи област јавних набавки и да уједно буде значајан алат за стицање и унапређење знања из ове области. Поред законских и подзаконских решења, платформа садржи:

  • Мишљења Канцеларије за јавне набавке у вези са одређеним законским одредбама;
  • Примере који омогућавају корисницима да што боље разумеју одређене законске одредбе;
  • Линкове ка смерницама, приручницима, упутствима, моделима аката и сл.

Садржај на платформи подељен је у девет тематских модула, док су у оквиру сваког модула садржане уже подобласти у вези са изабраним модулом, што корисницима знатно олакшава приступ и учење.

У оквиру сваког модула предвиђена је провера знања у виду теста. Након што заврше тест, корисницима су доступни резултати урађеног теста, са прегледом на које питање је тачно одговорено, а на које не, уз могућност да се тест уради изнова.

Садржај доступан на платформи је подложан допунама и ажурирању када се за то укаже потреба, тако да ће корисницима у сваком тренутку бити доступне све најновије информације у вези са облашћу јавних набавки.