петак, 21.06.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

13.12.2022.

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2013. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке.

С тим у вези, током месеца новембра и децембра 2022. године, Канцеларија за јавне набавке, уз подршку Америчке агенције за међународни развој и Пројекта за унапређење јавних набавки, одржала је две обуке за припрему полагања испита, које је похађало 193  полазника.

Циљ обуке је био да унапреди знање и разумевање јавних набавки лица која се баве јавним набавкама како код наручилаца, тако и код понуђача, као и да помогне припреми за полагање испита за службенике за јавне набавке који организује Канцеларија,.

Обуке су обухватиле приказ правног и институционалног оквира у области јавних набавки, улогу институција које су надлежне за регулисање, мониторинг и надзор над јавним набавкама, врсте поступака јавних набавки, одређивање рокова, критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, критеријуме за доделу уговора, заштиту права и друге важне теме у области јавних набавки.