петак, 21.06.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стручна помоћ 5 Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива

08.04.2021.

Канцеларија за јавне набавке објавила је Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива.

Смернице можете преузети на страници „Смернице, приручници и друге публикације„.