nenad

Модел конкурснe документације за јавну набавку хируршких игала и конаца

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел конкурсне документације за јавну набавку медицинских средстава – хируршких игала и конаца, са закључењем оквирног споразума.

Модели конкурсних документација са закључењем оквирних споразума

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума и Модел конкурсне документације за набавку хране са закључењем оквирног споразума.

Састанак Експертске групе за јавне набавке ЕК

Представници Управе за јавне набавке учествовали су у раду Експертске групе за јавне набавке Европске комисије (Commission Government Experts Group on Public Procurement). На састанаку који је одржан 8. децембра 2017. године у Бриселу разматрана су питања транспозиције нових директива, Е-набавке, професионализација, иновативне и социјално одговорне набавке и др.

Међуинституционална сарадња у практичној примени ЗЈН

Представници Управе за јавне набавке учествовали су са представницима Државне ревизорске институције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Буџетске инспекције Министарства финансија на дводневној радионици, која је у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији одржана 13. и 14. новембра.

Обука о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Представница Управе за јавне набавке учествовала на тродневној радионици „Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала: Обука за тужиоце, полицијске инспекторе и заједничке истражне тимове/ударне групе“, која је одржана у Нишу од 7-9. новембра.

Радионица: Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки

Радионица под називом „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“, у организацији Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и уз подршку националних партнера: Министарства финансија, Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке, односно међународних развојних партнера: Швајцарске канцеларија за развој и сарадњу (SDC) и Одељења за међународну развојну помоћ (SIDA) амбасаде Шведскем, одржана је 25. и 26. јула 2017. године у Аранђеловцу.

Семинар: Како доћи до посла учествовањем у поступцима јавних набавки

Управа за јавне набавке је у сарадњи са Привредном комором Србије, 12. Јуна у Београду и 14. Јуна у Крагујевцу одржала два семинара на тему „Како доћи до посла учествовањем у поступцима јавних набавки“.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013