Започета израда Акционог плана за 2021. годину

Започета израда Акционог плана за 2021. годину

Канцеларија за јавне набавке обавештава јавност да је започета израда Акционог плана за 2021. годину, у оквиру Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2019 – 2023. године, у циљу дефинисања правца даљег развоја и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки.

Нацрт АП за 2021.

Извештај о спровођењу АП за 2019.

Позивају се сви заинтересовани субјекти да своје предлоге и сугестије доставе Канцеларији за јавне набавке до 8. децембра 2020. године путем електронске поште на следећу адресу: milos.stankovic@ujn.gov.rs.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013