Упознавање чланова Мреже Сталне конференције градова и општина са најзначајнијим новинама у Нацрту закона о јавним набавкама

Упознавање чланова Мреже Сталне конференције градова и општина са најзначајнијим новинама у Нацрту закона о јавним набавкама

Једна од тема Трећег састанка била је посвећена Нацрту закона о јавним набавкама како би се чланови (представници наручилаца – службеници за јавне набавке), упознали са концептом, новим одредбама и новинама које предвиђа Нацрт закона о јавним набавкама.

Једна од тема Трећег састанка била је посвећена Нацрту закона о јавним набавкама како би се чланови (представници наручилаца – службеници за јавне набавке), упознали са концептом, новим одредбама и новинама које предвиђа Нацрт закона о јавним набавкама.

Презентације Нацрта закона о јавним набавкама одржале су гђа Сандра Дамчевић, в.д. директора Управе за јавне набавке и гђа Теја Колар, вођа пројекта, док је подршку дискусији са учесницима дала гђа Ивана Ђенић, в.д. помоћника директора Управе за јавне набавке.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013