У организацији Транспарентност Србија, одржана је конференција: „Јавне набавке на раскршћу“

У организацији Транспарентност Србија, одржана је конференција: „Јавне набавке на раскршћу“

Транспарентност Србија организовала је конференцију: „Јавне набавке на раскршћу“ уз учешће високих представника Европске комисије, ОЕБС-а, Министарства финансија и УЈН

слика 1

Дневни ред

слика 2

Предраг Јовановић – презентација

слика 3

Саша Варинац – презентација

слика пробна 4

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013