уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 СTРATEГИJA РAЗВOJA JAВНИХ НAБAВКИ У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ ЗA ПEРИOД 2014-2018.ГOДИНA

СTРATEГИJA РAЗВOJA JAВНИХ НAБAВКИ У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ ЗA ПEРИOД 2014-2018.ГOДИНA

12.11.2014.

Преузмите овде