SOFTVER ZA PLANIRANJE NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE

Postavljen je softver za izradu i dostavljanje plana nabavki, izmena plana, izveštaja o izvršenju plana i kvartalnih izveštaja o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima nabavki.

Novim Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12) propisano je da je naručilac dužan da do 31. januara donese plan nabavki za tekuću godinu, i da dostavi plan nabavki i izmene plana Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi, u roku od deset dana od dana donošenja plana, odnosno od izvršene izmene.

Takođe, naručilac treba da sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, i da ga dostavi Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi.

Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 29/13) predviđeno je da se plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana dostavljaju putem aplikativnog softvera izrađenog od strane Uprave za javne nabavke.

U skladu sa navedenim, Uprava za javne nabavke je postavila jedinstveni softver koji obuhvata novi program za planiranje nabavki i već postojeći program za kvartalno izveštavanje.

Napominjemo da su svi naručioci u obavezi da svoje planove nabavki, izmene planova, izveštaje o izvršenju planova, kao i kvartalne izveštaje dostavljaju isključivo u elektronskoj formi, putem navedenog softvera.

Instaliranjem novog softvera, svi podaci iz postojeće baze podataka za kvartalno izveštavanje biće preuzeti, i naručilac nastavlja da radi u novoj aplikaciji.

Planovi nabavki, izmene planova i izveštaji o izvršenju planova Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavljaju se na adresu: plan@ujn.gov.rs

Kvartalni izveštaji o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima nabavki Upravi za javne nabavke dostavljaju se na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs

Preuzmite ovde

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013