недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Смањивање заступљености преговарачког поступка као приоритет у 2014. години

Смањивање заступљености преговарачког поступка као приоритет у 2014. години

26.12.2013.

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива кога карактерише одсуство транспарентности и ограничена конкуренција учествовао је, у првом полугодишту 2013. године, са 24% у укупној вредности јавних набавки у Србији што је значајно изнад просека у земљама ЕУ који се креће око 5%. Да би се обезбедило слободно деловање конкуренције и пуна транспарентност у јавним набавкама, неопходно је значајно смањити наслеђено високо учешће преговарачког поступка без објављивања јавног позива.

Управа за јавне набавке ће, у оквиру својих надлежности, а нарочито мишљењима о основаности примене преговарачког поступка, настојати да да максималан допринос што већој заступљености отвореног и рестриктивног поступка и смањивању удела преговарачког поступка без објављивања јавног позива на ниво изузетка као што то Закон предвиђа. Ово ће истовремено бити и важан показатељ успешности реформе система јавних набавки у Србији, а што ће Влада, јавност, домаће и међународне институције моћи да прате преко кварталних извештаја о јавним набавкама.