Сертификована Управа за јавне набавке

Сертификована Управа за јавне набавке

Управа за јавне набавке увела и примењује међународни систем управљања квалитетом ISO 9001:2008.

Сертификацију је извршило сертификационо тело: „TUV SUD Management Service“ 23.05.2012. године.

сертификат ISO 9001:2008

Сертификат ISO 9001:2008

Сертификат ISO 9001:2008

Медији

Бета

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013