уторак, 09.08.2022.

Сертификована Управа за јавне набавке

27.05.2012.

Сертификацију је извршило сертификационо тело: „TUV SUD Management Service“ 23.05.2012. године.

сертификат ISO 9001:2008

Сертификат ISO 9001:2008

Сертификат ISO 9001:2008

Медији

Бета