Савет страних инвеститора, БЕЛА КЊИГА 2013, Предлози за побољшање пословног окружења у Србији

Савет страних инвеститора је у „Белој књизи“ за 2013 годину оценио да је у области јавних набавки у овој години начињен напредак по свим препорукама које су дате у претходним годинама .

Преузмите овде

Комплетну Белу књигу можете преузети овде.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013