понедељак, 06.02.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Радионица: Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки

Радионица: Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки

25.07.2017.

Централна тема радионице биле су реформе управљања јавним финансијама, којима се уређују услови за приступање ЕУ, као саставни део преговарачког процеса у поглављима 5 – Јавне набавке и 32 – Финансијска контрола.

Представници Управе за јавне набавке узели су активно учешће у панелу под називом „Унапређење одговорности и транспарентности у управљању јавним средствима“, а затим одржали предавање на тему „Институционализација система за спровођење јавних набавки код корисника јавних средстава“, у оквиру којег је извршен кратак осврт на примењиве прописе у области јавних набавки, уз дефинисање послова који су везани за спровођење јавних набавки кроз акте о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, те мапирање пословних процеса у вези са спровођењем јавних набавки.

ФОТО ГАЛЕРИЈА