Радионица са циљем финализације текста Нацрта програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године

Радионица са циљем финализације текста Нацрта програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године

Представник Канцеларије за јавне набавке је у периоду од 27. до 29. маја 2021. године, учествовао на радионици у Врднику, која је у организацији Министарства финансија, а уз подршку пројекта „Подршка Министарству финансија у оквиру секторског реформског уговора“, који спроводи KPMG, организована са циљем финализације текста Нацрта програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године.

Циљ радионице било је усаглашавање текста Програма и пратећег акционог плана, са коментарима Европске комисије и SIGMA. На радионици су, поред Канцеларије за јавне набавке, учествовали и други органи јавне управе који чине Радну групу за израду Програма: Републички секретаријат за јавне политике, Пореска управа, Управа царине, Управа за трезор, Управа за јавни дуг. Централна јединица за хармонизацију, Министарство финансија, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније итд.

Представник Канцеларије за јавне набавке узео је активно учешће у оквиру посебног циља II и мере 2.5. „Унапређење електронског система јавних набавки“, са циљем израде индикатора, буџета и наративног дела текста Програма.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013