Потписан Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Европске банке за обнову и развој о подстицању развоја сектора јавних набавки у Србији

Директор Управе за јавне набавке др Предраг Јовановић, присуствовао је потписивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Европске банке за обнову и развој о подстицању развоја сектора јавних набавки у Србији. Меморандум су потписали први потпредседник Владе Александар Вучић и Ханс Петер Ланкес, потпредседник у Европској банци за обнову и развој, 14. децембра 2012. године у Влади Републике Србије.

Очекује се да ће Управа за јавне набавке имати значајну улогу у примени Меморандума, имајући у виду да је Предлогом закона о јавним набавкама предвиђено да један од послова Управе буде предузимање активности у вези са преговорима о приступању Европској унији у области јавних набавки.

МЕДИЈИ

РТС

Бета (видео запис)

Танјуг

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013