недеља, 07.08.2022.

Последњи испитни рок за службеника за јавне набавке по важећем Закону

11.02.2013.

Молимо да пријаве доставите благовремено како би били у могућности да организујемо потребан број испита сходно пристиглим пријавама, а имајући у виду и да се о одобравању полагања испита кандидат обавештава најкасније 15 дана пре дана одржавања испита.