недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Платформа за одговорно управљање јавним финансијама у Србији

Платформа за одговорно управљање јавним финансијама у Србији

05.07.2019.

Амбасада Краљевине Шведске и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) представили су данас нову платформу за одговорно управљање јавним финансијама у Србији, у присуству представника партнерских инситуција – Министарства финансија, Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке, Пореске управе и Сталне конференције општина и градова (СКГО). Наведене институције ће заједно радити на јачању владавине права и примени европских стандарда из области јавних финансија што ће резултирати бољем планирању буџета, побољшању услуга пореских служби, повећању наплате пореза и прихода, ефикаснијој јавној набавци, као и већој транспарентности у управљању јавним финансијама.

Нова платформа развија се у оквиру двогодишњег пројекта вредног 3 милиона долара, који финансира  Влада Краљевине Шведске, а спроводи УНДП. Пројекат представља наставак подршке Краљевине Шведске Србији за одговорније управљање јавним финансијама, на путу прикључења Европској унији.

Пројекат, између осталог, представља наставак пружања подршке Управи за јавне набавке у побољшању алата и промовисању примене критеријума економски најповољније понуде у јавним набавкама, али ће се односити и на јачање капацитета наручилаца и понуђача, а све у циљу повећања ефикасности, конкурентности и транспарентности поступака јавних набавки.