четвртак, 01.06.2023.

Вести

Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Чланом 181. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: Закон), прописано је да је наручилац дужaн да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки...

opširnije
Видео упутства за кориснике Портала јавних набавки преведена на енглески језик

Видео упутства за кориснике Портала јавних набавки преведена на енглески језик

Канцеларија за јавне набавке (у даљем тексту: Канцеларија) је, уз подршку Америчке агенције за међународни развој и Пројекта за унапређење јавних набавки, превела на енглески језик следећа видео...

opširnije
Одржан семинар за наручиоце и понуђаче на тему “Еколошки и социјални елементи у поступцима јавних набавки, утицај промена на тржишту на поступке и ставови и мишљења Канцеларије за јавне набавке“

Одржан семинар за наручиоце и понуђаче на тему “Еколошки и социјални елементи у поступцима јавних набавки, утицај промена на тржишту на поступке и ставови и мишљења Канцеларије за јавне набавке“

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2013. године) Канцеларије за јавне набавке (у даљем тексту: Канцеларија), у оквиру мере „Јачање административних капацитета и...

opširnije
Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2013. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације обука за припрему полагања...

opširnije
Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2023. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације радионица у циљу усаглашавања...

opširnije
Нова обука за службеника за јавне набавке

Нова обука за службеника за јавне набавке

Канцеларија за јавне набавке у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој, организује обуку за припрему полагања испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке сходно...

opširnije
Обука за службеника за јавне набавке

Обука за службеника за јавне набавке

Канцеларија за јавне набавке у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој, организује обуку за припрему полагања испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке сходно...

opširnije
Објављен модел посебног акта

Објављен модел посебног акта

Акционим планом Канцеларије за јавне набавке за 2022. годину, као једна од активности у циљу јачања административних капацитета и едукације, а на предлог заинтересованих субјеката који су...

opširnije