понедељак, 06.02.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

06.12.2022.

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2023. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације радионица у циљу усаглашавања ставова Канцеларије за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Министарства финансија и Државне ревизорске институције.

С тим у вези, током месеца новембра и децембра 2022. године, уз подршку USAID Пројекта за унапређење јавних набавки, одржане су две радионице на којима су размењена искуства у вези са питањима која су од значаја за правилну примену прописа из области јавних набавки.

Одржане радионице су допринеле бољој сарадњи и координацији органа надлежних за регулисање и праћење јавних набавки, подржале размену знања и искустава и омогућиле истоветно разумевање и јединствен приступ у примени одредаба Закона о јавним набавкама.