Održan okrugli sto u saradnji sa Američkom privrednom komorom

Održan okrugli sto u saradnji sa Američkom privrednom komorom

Dana 17.11.2020. godine, u saradnji sa Američkom privrednom komorom održan je okrugli sto na temu „Novine u Zakonu o javnim nabavkama – transparentnost procesa kao glavni cilj“.

Predstavnici kompanija članica Američke privredne komore imali su priliku da o ključnim novinama diskutuju sa predstavnicima Kancelarije za javne nabavke.

Tokom jednoipočasovne diskusije sa moderatorima okruglog stola, predstavnici Kancelarije za javne nabavke su odgovorili na sva pitanja koja se odnose na primenu novog Zakona o javnim nabavkama, prvenstveno u oblastima povećanja transparentnosti, konkurentnosti, jednakosti ponuđača i dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Vebinaru je pristupilo oko 30 kompanija članica Američke privredne komore.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013