Obuke koje će održati Uprava za javne nabavke

Obaveštavamo vas da će Uprava za javne nabavke organizovati obuke za predstavnike naručilaca i ponuđača u periodu septembar – decembar 2016. godine, u Beogradu, Ulica Tolstojeva broj 2, i to:

16.09.2016. godine

Planiranje javnih nabavki

Primena okvirnih sporazuma

Uslovi za učešće i primena kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda

Zaštita prava

14.10.2016. godine

Centralizovane javne nabavke i primena okvirnih sporazuma

Zelene nabavke – energetska efikasnost, ekološke nabavke

Oblici i način pregovaranja

Stručna ocena ponuda

Korišćenje Portala javnih nabavki

18.11.2016. godine

Planiranje javnih nabavki

Primena okvirnih sporazuma

Izmene ugovora

Stavovi i mišljenja UJN

Zaštita prava

09.12.2016. godine

Smernice za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke

Uslovi za učešće i stručna ocena ponuda

Zelene nabavke – energetska efikasnost, ekološke nabavke

Zaštita prava

Korišćenje Portala javnih nabavki

Obuke će biti održane u navedenim terminima, u trajanju od 10.00 do15.00 časova. U okviru obuka biće predviđeno vreme za pitanja i odgovore.

Prijavu možete dostaviti na e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs

Maksimalan broj učesnika po jednoj obuci je 150. Nakon popunjavanja termina informaciju o tome ćemo objaviti na našoj internet stranici.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013