петак, 02.12.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Објављен модел посебног акта

Објављен модел посебног акта

10.11.2022.

Акционим планом Канцеларије за јавне набавке за 2022. годину, као једна од активности у циљу јачања административних капацитета и едукације, а на предлог заинтересованих субјеката који су учествовали у јавној расправи о нацрту акционог плана, предвиђена је израда модела посебног акта наручиоца.

У том циљу, Канцеларија за јавне набавке је у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој, припремила и на својој интернет страници објавила модел посебног акта, који је прописан чланом 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19).

Моделом посебног акта ближе је уређен начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга.

Садржину посебног акта наручиоци прилагођавају својој организационој структури.

Модел посебног акта можете преузети овде.