уторак, 03.10.2023.

Међуинституционална сарадња у практичној примени ЗЈН

13.11.2017.

Циљ радионице био је усаглашавање ставова наведених институција у вези са практичном применом Закона о јавним набавкама. Такође, разматрани су најчешћи случајеви неправилности у јавним набавкама, као и начини за побољшање комуникације и координације између наведених институција.