недеља, 03.07.2022.

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Прeдстaвљaњe кoрисничких aлaтa и прoгрaмa oбукe у oблaсти jaвних нaбaвки“

06.12.2011.

Програм рада

Програм рада

Саопштење

Саопштење за медије

новинари

Водич за новинаре

ВЕСТИ

pk

Привредна комора Србије