КОНФЕРЕНЦИЈА: „Ка економичнијим јавним набавкама у локалним самоуправама“

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Ка економичнијим јавним набавкама у локалним самоуправама“

Управа за јавне набавке је, у сарадњи са Градом Београдом и уз подршку Програма за развој Уједињених нација (УНДП) организовала конференцију: „Ка економичнијим јавним набавкама у локалним самоуправама“, која је одржана 11. фебруара 2015. године, у Скупштини града Београда.

Циљ скупа био је да се укаже на значај јачања служби за јавне набавке у градовима Србије, а пре свега у регионалним центрима како би се набавке спроводиле на економичнији и ефикаснији начин. У том смислу представљени су резултати које је остварила Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда као тела које спроводи централизоване набавке и врши проверу поступака јавних набавки на градском нивоу.

На скупу су, такође, представљене мере и активности које Управа за јавне набавке планира да предузме у 2015. години, у оквиру пројекта: „Унапређење механизама одговорности у јавним финансијама“ који се реализује уз подршку УНДП и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА), како би помогла заинтересованим градовима да оснују и развију службе за централизоване јавне набавке.

У завршном делу скупа, била је свечана додела сертификата службеницима за јавне набавке који су са успехом положили испит по новом програму предвиђеним Законом о јавним набавкама.

АГЕНДА

ИЗВЕШТАЈИ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013