понедељак, 15.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 КОНФЕРЕНЦИЈА: „Ка економичнијим јавним набавкама у локалним самоуправама“

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Ка економичнијим јавним набавкама у локалним самоуправама“

11.02.2015.

Циљ скупа био је да се укаже на значај јачања служби за јавне набавке у градовима Србије, а пре свега у регионалним центрима како би се набавке спроводиле на економичнији и ефикаснији начин. У том смислу представљени су резултати које је остварила Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда као тела које спроводи централизоване набавке и врши проверу поступака јавних набавки на градском нивоу.

На скупу су, такође, представљене мере и активности које Управа за јавне набавке планира да предузме у 2015. години, у оквиру пројекта: „Унапређење механизама одговорности у јавним финансијама“ који се реализује уз подршку УНДП и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА), како би помогла заинтересованим градовима да оснују и развију службе за централизоване јавне набавке.

У завршном делу скупа, била је свечана додела сертификата службеницима за јавне набавке који су са успехом положили испит по новом програму предвиђеним Законом о јавним набавкама.

АГЕНДА

ИЗВЕШТАЈИ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ФОТО ГАЛЕРИЈА