недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Отворено Поглавље 5 5 Јачање механизама контроле и одговорности у области јавних финансија и јачање улоге независних и владиних тела у борби против корупције

Јачање механизама контроле и одговорности у области јавних финансија и јачање улоге независних и владиних тела у борби против корупције

02.03.2010.

ЈОШ ЈАЧЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Протокол о сарадњи потписале су данас Државна ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података и представници Управе за јавне набавке.
У Меморандуму о сарадњи представници ових институција сложили су се да у будућности сарађују на активностима којима се обезбеђује :
Јавност процеса планирања и извршења буџета и других јавних средстава
Пуна обавештеност јавности о условима преузимања финансијских обавеза државе, угварања значајних државних послова, типа концесија као и о добијеној међународној помоћи, од значаја за јавни интерес и пореске обвезнике
Законитост, економичност и целисходност у погледу располагања јавним средствима, посебно у процесима планирања и спровођења јавних набавки
Већа свест грађана , свих пореских обвезника и медија о потреби да учествују у борби против корупције
Делотворна контрола и правна заштита за све облике корупције и ускраћивања права на слободан приступ информацијама
Пуна обавештеност јавности о активностима и мерама потписника Меморандума о сарадњи
Меморандум о сарадњи између ових институција резултат је опредељења и међународних обавеза Србије „Десет принципа за унапређење борбе против корупције“ земаља које приступају Европској унији и Националне стратегије за борбу против корупције коју је Народна скупштина Републике Србије усвојила 8. децембра 2005. године.

Протокол о сарадњи – прва страна

Протокол о сарадњи – друга страна

За више информација кликните на МЕДИА ЦЕНТАР