уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОНУЂАЧА

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОНУЂАЧА

17.06.2014.

Семинар је организован за мала и средња предузећа, са циљем да се исти више укључе у поступке јавних набавки и тиме повећају своје шансе за добијање уговора о испоруци добара, пружању услуга или извођењу радова које додељују наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама.

Централне теме семинара биле су:
• Портал јавних набавки – како пронаћи оглас о јавној набавци за предмет јавне набавке за који сте заинтересовани
• Како припремити и поднети понуду
• Како заштити права у поступцима јавних набавки

Учешће на семинару узело је око 60 представника понуђача, који су информисани на који начин да пронађу оглас о јавној набавци за који су заинтересовани, како на квалитетан начин да припреме и поднесу понуду и који је пут ка заштити њихових права у поступцима јавних набавки.

Презентације

ФОТО ГАЛЕРИЈА