Извештај о спроведеној јавној расправи за Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године

Извештај о спроведеној јавној расправи за Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године

Управа за јавне набавке објављује Извештај о спроведеној јавној расправи за Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године, као и Табелу са примедбама које су прихваћене и примедбама које нису прихваћене и која садржи образложење за примедбе које нису прихваћене.

У прилогу се налази и текст Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године, са пратећим Акционим планом за период 2019-2020. године, након спроведене јавне расправе.

Извештај о спроведеној јавној расправи за Стратегију развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године
Примедбе
Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године
Акциони план

 

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013