понедељак, 15.08.2022.

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАБАВКЕ У СРБИЈИ – ИЗАЗОВИ И ПРЕДНОСТИ

11.07.2012.

На конференцији су размотрени досадашњи домети у развоју Е-набавки као и предстојећи кораци. Констатовано је да је Портал јавних набавки при Управи за јавне набавке за кратко време постао место на коме се ефикасно објављују све врсте огласа и који омогућава лаку претрагу, и да као такав представља квалитетну основу за даљи развој е-тендера.

Такође је закључено да је у процесу развоја Е-набавки важно применити фазни приступ при чему пажњу треба најпре усмерити на кадровске капацитете и организацију, па се тек потом бавити питањем технологије која је данас у овој области на завидно високом нивоу. Истакнуто је да темпо даљег развоја електронских набавки у Србији неће примарно зависити од технолошких могућности које су данас веома развијене, већ превасходно од људских и организационих капацитета да се савремене технолошке могућности примене.

У том смислу, кључно је јачање људских капацитета и професионализма на свим нивоима, од оперативног до највишег управљачког. Важна претпоставка за успешно увођење е-набавки је увођење стандарда и управљачких политика, као и јачање независне интерне и екстерне контроле. Успешна имплементација Е-набавки захтева и јасно успостављену поделу између функција спровођења и контроле уз јасно дефинисање одговорности. Такође, неопходно је обезбедити пуно учешће приватног сектора у систему Е-набавки јер немогућност учешћа понуђача доводи до слабљења конкуренције.

На крају конференције, Светска банка и Европска банка за обнову и развој су изразиле спремност да пруже помоћ Управи за јавне набавке у разради Стратегије за развој Е- набавки, као и у припреми новог Закона о јавним набавкама.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

МЕДИЈИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА