уторак, 28.05.2024.

Портал јавних набавки

Службеник за јавне набавке

Стручна помоћ Канцеларије

ВЕСТИ

Одржан вебинар за наручиоце на тему „Евидентирање уговора о јавним набавкама у случајевима када је коришћена опција „паметне партије“ за закључење оквирног споразума“

Одржан вебинар за наручиоце на тему „Евидентирање уговора о јавним набавкама у случајевима када је коришћена опција „паметне партије“ за закључење оквирног споразума“

Од 1. јануара 2024. године у примени је Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС”, број...

Отежан рад портала јавних набавки

Отежан рад портала јавних набавки

Обавештавамо вас да је 7. маја 2024. године дошло до отежаног рада Портала јавних набавки. У току је рад на отклањању уоченог проблема. Обавестићемо вас благовремено о предузетим...

Објављени модели конкурсних документација за набавке услуга из члана 132. став 3. Закона о јавним набавкама

Објављени модели конкурсних документација за набавке услуга из члана 132. став 3. Закона о јавним набавкама

Чланом 132. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да у случају доделе уговора о јавној набавци услуга развоја рачунарског...

Успешно завршена обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Успешно завршена обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Канцеларија за јавне набавке је 2. и 3. априла 2024. године, у оквиру пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“ у организацији Националне алијансе за локални економски развој...