Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

У просторијама Клуба посланика у Београду, од 15. до 22. септембра 2021. године, организоване су четири свечане доделе сертификата за 300 службеника за јавне набавке. Том приликом, представници Канцеларије за јавне набавке уручили су сертификате кандидатима који су успешно положили испит за службеника за јавне набавке у периоду од јуна до децембра 2019. године.

Подизањем нивоа стручности службеника за јавне набавке повећава се успешност спровођења поступака јавних набавки, али и ефикасност и продуктивност у даљем професионалном раду службеника.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013