Анализа оправданости да се заштита права, поверљиве и секторске набавке регулишу посебним законом

Анализа оправданости да се заштита права, поверљиве и секторске набавке регулишу посебним законом

Анализа оправданости да се заштита права, поверљиве и секторске набавке регулишу посебним законом

Преузмите овде

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013