Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Канцеларија за јавне набавке објавила је Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива.

Смернице можете преузети на страници „Смернице, приручници и друге публикације„.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013