Организовање обука за понуђаче

Организовање обука за понуђаче

У сарадњи са Привредном комором Србије и ОЕБС-ом Управа за јавне набавке реализовала је две обуке за понуђаче.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013