Обука за руководиоце наручилаца

Обука за руководиоце наручилаца

Обука о јавним набавкама за руководиоце наручилаца одржана је у периоду 26-28. август 2015. године. Семинар под називом:“Спровођење поступка јавне набавке“ одржан је у просторијама Службе за управљање кадровима.

Семинар је трајао три дана, односно 13,5 ефективних часова у оквиру којих су обрађене теме почев од законодавног и институционалног оквира, преко спровођења поступака јавних набавки до прекршаја и кривичних дела у вези са јавним набавкама.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013