Обука полиције и тужилаштва у области јавних набавки

Обука полиције и тужилаштва у области јавних набавки

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на Семинару на тему борбе против корупције који је одржан 05-07.11.2014. године на Копаонику.

Семинар је одржан у сарадњи са Правосудном Академијом.

Управа за јавне набавке учествоваће у реализацији програма обуке полиције и тужилаца коју организују Министарство правде САД, Канцеларија Савета Европе и Мисија ОЕБС-а у Србији намењене јавним тужиоцима и припадницима полиције која ће се одржати од 28-30.октобра 2015. године у хотелу „Извор“ у Аранђеловцу. Циљ семинара је да се подигну капацитети институција које учествују у истрагама и процесуирању коруптивних кривичних дела, са посебним освртом на злоупотребе у области јавних набавки.v

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013