Obuka korisnika Portala javnih nabavki

Obuka korisnika Portala javnih nabavki

Uprava za javne nabavke održala je dve obuke za korisnike Portala javnih nabavke sa svrhom upoznavanja najlakšeg korišćenja istog u cilju efikasne pretrage sadržaja koji su od njihovog interesa.

Prva radionica održana je u saradnji sa OEBS-om 11.12.2014. godine u Novom Pazaru, dok je druga radionica održana 08.04.2015. godine u Beogradu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013