Припремна радионица за скрининг за Поглавље 5

Припремна радионица за скрининг за Поглавље 5

24-25. фебруара 2014. одржана је припремна радионица за чланове Преговарачке групе 5, на којој је гђица Маја Кушт, експерт из Хрватске, презентирала методолошко-техничке аспекте припреме за састанке тзв. скрининга (припрема презентација, табеле усклађености, припрема преговарачке позиције, координација, итд.).

Организација радионице подржана је од стране немачке агенције за техничку сарадњу (ГИЗ) и Канцеларије Владе Србије за европске интеграције.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013