недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Обавештења 5 Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама

Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама

20.07.2009.

Ступањем на снагу новог Правилника о начину вођења евиденције о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 50/09) наручиоци су у обавези да кварталне извештаје о јавним набавкама достављају Управи за јавне набавке на новим обрасцима који су сасавни део Правилника, и то почев од рока за трећи квартал 2009. године.

Такође, новим Правилником прописано је да су од трећег квартала па надаље наручиоци у обавези да, поред извештаја у папирној форми, обавезно достављају и извештаје у електронском облику који морају бити урађени у електронској апликацији израђеној од стрене Управе. Правилник можете да преузмета у секцији „Прописи/подзаконски акти“. Електронски обрасци са детаљним упутством за њихово преузимање, коришћење и достављање биће благовремено постављени на сајт Управе.