уторак, 23.04.2024.

Портал јавних набавки

Службеник за јавне набавке

Стручна помоћ Канцеларије

ВЕСТИ

Објављени модели конкурсних документација за набавке услуга из члана 132. став 3. Закона о јавним набавкама

Објављени модели конкурсних документација за набавке услуга из члана 132. став 3. Закона о јавним набавкама

Чланом 132. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да у случају доделе уговора о јавној набавци услуга развоја рачунарског...

Успешно завршена обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Успешно завршена обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Канцеларија за јавне набавке је 2. и 3. априла 2024. године, у оквиру пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“ у организацији Националне алијансе за локални економски развој...

Одржанa радионицa на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

Одржанa радионицa на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

Канцеларија за јавне набавке сваке године организује радионице на којима кључне институције у систему јавних набавки размењују искуства у вези са питањима која су од значаја за правилну примену...

Одржан вебинар за наручиоце за које набавке спороводе тела за централизоване јавне набавке на тему: „Измене Закона о јавним набавкама и објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Одржан вебинар за наручиоце за које набавке спороводе тела за централизоване јавне набавке на тему: „Измене Закона о јавним набавкама и објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Дана 12. марта 2024. године, представници Канцеларије за јавне набавке су у оквиру пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“ у организацији Националне алијансе за локални...

Успешно завршена обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Обука за службеника за јавне набавке

Од 1. јануара 2024. године уведен је нов начин полагања испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке. Поред писаног дела испита, уведен је и практични део испита који се полаже...