Pregovori sa EU

Ukinuta preferencijalna prednost u odnosu na države članice EU

Sporazum o stabilizaciji i priduživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ratifikovan je Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori 83/2008).

Sastanak Ekspertske grupe za javne nabavke EK

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su u radu Ekspertske grupe za javne nabavke Evropske komisije (Commission Government Experts Group on Public Procurement). Na sastanaku koji je održan 8. decembra 2017. godine u Briselu razmatrana su pitanja transpozicije novih direktiva, E-nabavke, profesionalizacija, inovativne i socijalno odgovorne nabavke i dr.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013