Јавни конкурс

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за јавне набавке Преузмите овде
Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ускладила Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о садржини...
Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), који ступа на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. овог закона, којим је измењен члан 51. Закона о јавним набавкама, које се...
Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

У Скупштини града Београда, 11. фебруара 2015. године, свечано су додељени сертификати првој групи од 96 службеника за јавне набавке који су са успехом положили испит по новом програму предвиђеним Законом о јавним набавкама. Фото...

Конференција: „Прeзeнтaциja кoрупциjскe мaпe у jaвним нaбaвкaмa“

Прeдстaвници Упрaвe зa јавнe нaбaвкe учeствoвaли су нa кoнфeрeнциjи: „Прeзeнтaциjа кoрупциjскe мaпe у jавним нaбaвкaмa“ коjу су oргaнизoвaли Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Србиjе и Mисиjа OEБС-a у Србиjи у Дoму Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Србиjе, 7. Нoвeмбрa 2012....