nenad

Нацрт закона о јавним набавкама након спроведене јавне расправе

Управа за јавне набавке објављује Нацрт закона о јавним набавкама након спроведене јавне расправе са Извештајем о спроведеној јавној расправи и образложеним примедбама и сугестијама учесника у јавној расправи. Примедбе...

Обавештење о приступању изради Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године

Управа за јавне набавке обавештава јавност да је започета израда Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2019 – 2023. године, у циљу дефинисања правца даљег развоја и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки.

Консултативна радионица GOPAC-а у Србији са независним државним органима

Управа за јавне набавке учествовала је у раду консултативног састанка који је организовала Глобална организација парламентараца за борбу против корупције (GOPAC), уз подршку UNDP-a,15 и 16. јуна у Врднику.

Радионица за развијање и управљање ударним групама

Управа за јавне набавке учествовала је у раду радионице за развијање и управљање ударним групама коју су заједнички организовали Министарство правде, Републичко јавно тужилаштво, ЕУ пројекат: „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013) и Америчко министарство правде (U.S. Department of Justice) у сарадњи са Правосудном академијом, 11-13. јуна 2018. године, у Ечкој.

Округли сто:“Инструменти за унапређење перформанси јавних набавки“

Управа за јавне набавке организовала је, у сарадњи са Светском банком и уз подршку Британске амбасаде, дводневни округли сто на коме су представљени савремени инструменти за унапређење економичности и ефикасности јавних набавки.

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМ: „Подстицање професионализације и конкуренције у јавним набавкама“

На који начин унапредити рад службеника за јавне набавке, како побољшати квалитет њихових знања и вештина, како подстаћи здраву конкуренцију у поступку јавне набавке користећи капацитете понуђача, а како истовремено онемогућити њихово недозвољено договарање, биле су централне теме дводневног Регионалног форума под називом: „Подстицање професионализације и конкуренције у јавним набавкама“, који је у организацији Управе за јавне набавке, а уз подршку ИПА пројекта ЕУ, УНДП-а и СИГМА-е, 23 и 24. маја 2018. године одржан у Београду.

Радионица: „Економски најповољнија понуда и оквирни споразуми у служби економичних и ефикасних јавних набавки“

У сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије, уз подршку Програмa Уједињених нација за развој (UNDP) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), Управа за јавне набавке је дана 16. и 17. априла 2018. године организовала радионицу на тему „Економски најповољнија понуда и оквирни споразуми у служби економичних и ефикасних јавних набавки“.

Радионица: Модел конкурсне документације за набавку услуге осигурања

Управа за јавне набавке је дана 10. априла 2018. године у Београду, уз подршку Програмa Уједињених нација за развој (UNDP) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), организовала другу радионицу са циљем разматрања садржине припремљеног модела конкурсне документације за конкретан предмет јавне набавке, и то услуге осигурања (лица, имовине и возила).

Радионица: Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са ОС и ЕНП

Управа за јавне набавке је дана 3. априла 2018. године у Београду, уз подршку Програмa Уједињених нација за развој (UNDP) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), организовала радионицу са циљем разматрања садржине припремљеног модела конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013