Обука за службеника за јавне набавке

Обука за службеника за јавне набавке

Канцеларија за јавне набавке у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој, организује обуку за припрему полагања испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) и...
Извештај о резултатима спроведене јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Извештај о резултатима спроведене јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Канцеларија за јавне набавке објављује Извештај о резултатима спроведене јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, Табелу са предлозима, примедбама и сугестијама и одговорима на исте, као и текст Нацрта закона о изменама и...
Округли сто поводом измена и допуна Закона о јавним набавкама

Округли сто поводом измена и допуна Закона о јавним набавкама

Дана 14. августа 2023. године у просторијама Привредне коморе Србије одржан је округли сто на тему „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама“, а у оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама...
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Министарствo финансија и Канцеларија за јавне набавке обавештавају јавност да ће у периоду од 26. јула до 15. августа 2023. године спровести јавну расправу о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Нацрт закона). Toком трајања...
Извештај о резултатима спроведених консултација о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Извештај о резултатима спроведених консултација о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Канцеларија за јавне набавке објављује Извештај о резултатима спроведених консултација о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, као и Табелу са примедбама и образложењима.   Прихваћене примедбе биће уграђене у текст Нацрта закона који ће...
Одржане обуке на тему: „Јавне набавке за судове и тужилаштва као наручиоце у поступку“

Одржане обуке на тему: „Јавне набавке за судове и тужилаштва као наручиоце у поступку“

Представници Канцеларије за јавне набавке су у мају и јуну 2023. године, у оквиру Пројекта „Јавне набавке и добра управа за унапређење конкурентности“ и организације Националне алијансе за локални економски развој, одржали обуке у Београду, Новом Саду, Нишу и...
Јавни позив за учешће у јавним консултацијама о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Јавни позив за учешће у јавним консултацијама о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, образована од стране Министарства финансија, припремила је текст Нацрта закона. На порталу еКонсултације започет је консултативни  процес током којег ће бити организоване...
Обавештење о недоступности Портала јавних набавки

Обавештење о недоступности Портала јавних набавки

Обавештавамо вас да су због отежаног рада Портала јавних набавки, сва отварања понуда заказана за 31. мај 2023. године до 10 часова, блокирана. С тим у вези, наручиоци су дужни да у овим поступцима јавних набавки поступе у складу са одредбама члана 87. Закона о јавним...
Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2023. годину и Извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за 2022. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2023. годину и Извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за 2022. годину

На основу члана 41. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), Канцеларија за јавне набавке објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана...
Јавна расправа о Предлогу акционог плана за 2023. годину

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за 2023. годину

Канцеларија за јавне набавке, у оквиру поступка израде Акционог плана за 2023. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. годинe, спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за 2023. годину за спровођење Програма...