петак, 21.06.2024.

Вести

Одржан вебинар за наручиоце за које набавке спороводе тела за централизоване јавне набавке на тему: „Измене Закона о јавним набавкама и објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Одржан вебинар за наручиоце за које набавке спороводе тела за централизоване јавне набавке на тему: „Измене Закона о јавним набавкама и објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Дана 12. марта 2024. године, представници Канцеларије за јавне набавке су у оквиру пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“ у организацији Националне алијансе за локални...

opširnije
Обука за службеника за јавне набавке

Обука за службеника за јавне набавке

Од 1. јануара 2024. године уведен је нов начин полагања испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке. Поред писаног дела испита, уведен је и практични део испита који се полаже...

opširnije
Успешно завршене три радионице за представнике Буџетске инспекције

Успешно завршене три радионице за представнике Буџетске инспекције

Представници Канцеларије за јавне набавке су почетком марта, у оквиру пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“ у организацији Националне алијансе за локални економски развој...

opširnije
Наставак успешне сарадње Канцеларије за јавне набавке и Комисије за заштиту конкуренције

Наставак успешне сарадње Канцеларије за јавне набавке и Комисије за заштиту конкуренције

У организацији Националне алијансе за локални економски развој, у периоду 27-29. фебруара 2024. године, одржано је радно саветовање на тему „Унапређење сарадње Канцеларије за јавне набавке и...

opširnije
Успешно завршена два вебинара за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Успешно завршена два вебинара за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Представници Канцеларије за јавне набавке су дана 13. и 14. фебруара 2024. године, у организацији Националне алијансе за локални економски развој, одржали вебинаре за наручиоце на тему „Објављивање...

opširnije
Успешно завршена два вебинара за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Одржани вебинари за наручиоце и понуђаче на тему „Нове функционалности Портала јавних набавки“

Дана 19. и 22. јануара 2024. године, представник Канцеларије за јавне набавке је у организацији Националне алијансе за локални економски развој, одржао вебинаре за наручиоце и понуђаче ради...

opširnije
Америчка агенција за међународни развој донирала лаптоп рачунаре за полагање испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке

Америчка агенција за међународни развој донирала лаптоп рачунаре за полагање испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке

Од 1. јануара 2024. године уведен је нов начин полагања испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке. Поред писаног дела испита, уведен је и практични део испита који се полаже...

opširnije
Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године

У поступку припреме Предлога програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године (у даљем тексту: Предлог програма), Канцеларија за јавне набавке обавештава јавност да jе...

opširnije
Отежан рад Портала јавних набавки

Отежан рад Портала јавних набавки

Обавештавамо вас да је 27. фебруара 2024. године дошло до отежаног рада Портала јавних набавки. У току је рад на отклањању уоченог проблема. Обавестићемо вас благовремено о предузетим...

opširnije