Завршна радионица регионалног пројекта: „Обука у јавним набавкама за Западни Балкан и Турску“

Завршна радионица регионалног пројекта: „Обука у јавним набавкама за Западни Балкан и Турску“

Управа за јавне набавке и регионални пројекат Европске комисије „Обука за јавне набавке за Западни Балкан и Турску“ организовали су завршну (пету по реду) радионицу II фазе пројекта која је одржана 02-05. јула 2012. године. Циљ пројекта jе да се оформи језгро од укупно 25 домаћих сертификованих тренера који су током две фазе петонедељних обука стекли знања о међународним и европским правилима и праксама у области јавних набавки, као и интеракцији ових пракси са домаћим правилима и поступцима.

У првој фази обуке (спроведена у првој половини 2011. године), 5 стручњака из више домаћих институција (Управа за јавне набавке, Канцеларија за европске интеграције, ПКС, Транспарентност Србија) завршило је обуку за тренере на енглеском језику, док је током друге фазе пројекта (прва половина 2012. године) још двадесет стручњака из већег броја домаћих институција и организација (државна управа, локална самоуправа, јавна предузећа, владине агенције, невладине организације) успешно завршило обуку на српском језику која је обухватала комплетан циклус јавних набавки-од планирања јавних набавки, па све до извршења уговора. Током обуке полазницима је обезбеђен квалитетан материјал за обуку који је убухватао 7 модула:

• Модул А: Увод и основна начела
• Модул Б: Организација на нивоу наручиоца
• Модул Ц: Припрема јавне набавке
• Модул Д: Закон о јавним набавкама-подручје примене
• Модул Е: Спровођење поступка јавне набавке
• Модул Ф: Заштита права понуђача и борба против корупције
• Модул Г: Управљање уговором

ФОТОГАЛЕРИЈА

ФОТО

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013