Zatvoreni sistemi kao faktor ograničavanja konkurencije

Uprava za javne nabavke je u prethodnih devet meseci primene novog Zakona o javnim nabavkama uočila da je veliki broj zdravstvenih ustanova, tokom proteklih godina, nabavio uređaje koji funkcionišu po principu „zatvorenih sistema“, što znači da je za njihovo funkcionisanje neophodno nabaviti originalne reagense, to jest reagense čiji je proizvođač istovremeno i proizvođač uređaja. Prilikom nabavke reagenasa i drugog potrošnog materijala za uređaje koji funkcionišu po principu „zatvorenih sistema“, naručilac je najčešće upućen na samo jednog ponuđača, koji je jedini ovlašćeni ili ekskluzivni distributer proizvođača uređaja i reagenasa, što znači da se njihova nabavka sprovodi u odsustvu bilo kakve konkurencije. Ovakve uređaje naručioci neretko dobijaju i besplatno.

Međutim, tokom perioda njihove eksploatacije trošak nabavke reagenasa i drugog potrošnog materijala najčešće prevazilazi ukupne troškove nabavke u odnosu na situaciju kada se nabavljaju tzv. „otvoreni sistemi“, to jest uređaji u čijem je radu moguće koristiti i reagense drugih proizvođača, što dalje omogućava da se reagensi i drugi potrošan materijal nabavljaju u otvorenom postupku javne nabavke, tj. u uslovima konkurencije. Imajući u vidu da je za ocenu ekonomičnosti određene javne nabavke relevantan ukupan trošak javne nabavke, a ne samo nabavna cena uređaja, potrebno je da naručioci prilikom donošenja odluke o nabavci određenog uređaja izvrše analizu troškova koje će upotreba tog uređaja proizvesti tokom celokupnog planiranog perioda njegove eksploatacije.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013